Menninkäiset nukkuvat ruukuissa,
pihakeijut lehtien alla.alla. 

VIA SISUSTUS!

Muista tilaukset!

Menninkäiset nukkuvat ruukuissa, 
pihakeijut lehtien alla.

VIASISUSTUS!
Muista tilaukset